Na każdy dzień...

LISTOPAD

— 1 —
Trzeba uciekać się do Boga i błagać Go usilnie o łaskę poprawy życia naszego, przez zasługi Jezusa Chrystusa i przez przyczynę Najświętszej Panny Maryi i Świętych.

— 2 —
Widok śmierci jest bardzo wymownym kaznodzieją.

— 3 —
Nie pragnij ani jednej minuty żyć dłużej lub krócej, tylko tyle, ile Bóg chce.

— 4 —
Święci znali bezmierną cenę Krzyża, bo o niego jak o największą łaskę się dopraszali.

— 5 —
Wystarczy czasem jedno nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, aby się usposobienie wewnętrzne całkiem odmieniło i to od razu, i zamiast zamieszania i bólu, aby nastał w duszy pokój i radość.

— 6 —
Miejcie ten takt, uprzejmość, które są kwiatem miłości, które rozlewają wdzięk na twarzy, łagodność w spojrzeniu, słodycz w mowie i delikatność w całym zachowaniu i postępowaniu.

— 7 —
Jezu, ja jestem przecież Twoją własnością, oczyść, przemień mnie, jako własność Twoją.

— 8 —
Serce Jezusa najłaskawsze, wejrzyj na mnie okiem miłosierdzia, przebacz mi wszystkie moje dawne przewinienia i zmiłuj się nad przyszłością.

— 9 —
Trzeba obawiać się bardziej najmniejszej niewierności wobec Boga niż tysiąca śmierci.

— 10 —
Umieć ustępować we wszystkim, jeżeli tylko roztropność i sumienie temu się nie sprzeciwiają.

— 11 —
Nie zniechęcajcie się nigdy, gdy pomimo wszelkich waszych wysiłków nie możecie odnieść pożądanych skutków waszej pracy. Na ten czas trzeba się upokorzyć tylko głęboko.

— 12 —
Bóg jest dobry, a Jego opatrzność cudownie nad nami zawsze czuwa.

— 13 —
Ucałujmy pokornie krzyż i wszystkie te, które nas spotkać jeszcze mogą.

— 14 —
Mój Jezu, tylko Ty sam mów we mnie i przeze mnie, bądź ciągle przy mnie, za mną i we mnie.

— 15 —
Jeśli ktoś postanawia wypełniać wolę Bożą, upodobanie Boże i w tej intencji działa, to jest to intencja najdoskonalsza i najmilsza Bogu.

— 16 —
Złóżmy wszystkie cierpienia i troski u stóp Matki Miłosierdzia i wszelkiej pociechy.

— 17 —
Budzić się co dzień z rana jakby do nowego życia, aby je co chwila składać w ofierze i obumierać przez miłość i dla miłości Jezusa Pana w Najświętszym Sakramencie.

— 18 —
Bądź tylko bardziej prostą i nie zajmuj się tak sobą i myślami niepotrzebnymi.

— 19 —
Biada sercu, które odmówi Bogu tego, o co On prosi. A jeszcze większe biada temu sercu, od którego Bóg nic nie żąda.

— 20 —
Niczym nie jestem i niczym nie będę, tylko tym, czym jestem przed Bogiem rzeczywiście.

— 21 —
Starajmy się podwojoną miłością, gorliwością odwdzięczać Sercu Jezusowemu za Jego miłość i dobroć nieskończoną względem nas.

— 22 —
Działajcie z taką czystą intencją podobania się jedynie Panu Jezusowi, z taką cierpliwością, ufnością, żeby każda chwila była dla was nową zasługą dla nieba.

— 23 —
Kto pragnie na serio przyłożyć się do oczyszczenia serca, powinien zacząć od oczyszczenia myśli, bo w tym cała siła duszy.

— 24 —
Kapłani w swym posłannictwie wyobrażają i zastępują niejako Chrystusa Pana na ziemi.

— 25 —
Bóg jest wszędzie, a więc i na tym miejscu, gdzie jesteśmy i w naszym sercu. To nas skłania do oddania Mu czci i trwania z uszanowaniem przed Jego Majestatem.

— 26 —
Trzeba działać z wielką żarliwością ducha we wszystkich obowiązkach naszych.

— 27 —
Mówcie Jezusowi Panu wszystko, co wam tylko serce podda. On nie chce mów wyszukanych. To, co Mu się podoba, to prostota serca.

— 28 —
Dobre postanowienia powinny być nie tylko ogólne, ale i szczegółowe. Trzeba, aby im towarzyszyły nieufność do nas samych, a ufność wielka w Bogu.

— 29 —
Ludźmi jesteśmy, nic więc dziwnego, że miłość własna wszędzie się wmiesza, ale pracujmy nad jej oczyszczeniem.

— 30 —
Aby myśleć tylko o tym Jednym, który pozostał we wspaniałym Sakramencie Ołtarza.

W górę