Na każdy dzień...

KWIECIEŃ

— 1 —
Ołtarz to druga Kalwaria, ta sama Ofiara, ten sam Ofiarnik, ta sama Dań. Wszyscy mogą na wyścigi czerpać, jeżeli chcą i o ile chcą, ze źródeł żywych i niewyczerpanych tej tajemniczej miłości.

— 2 —
On jest zawsze Ojcem Miłosierdzia i nie przestaje obsypywać nas swoimi łaskami.

— 3 —
Płaczmy i kochajmy jak Magdalena, a nasze grzechy, jak i jej, chociażby były jeszcze większe, zostaną nam wybaczone.

— 4 —
Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie ciągle modlitwą zajęty, gdy klęczę i się modlę, dlaczego nie mam połączyć mojej modlitwy nędznej z Jego wszechmocną modlitwą, dlaczego nie mam prosić Pana Jezusa, aby się za mnie pomodlił? Czy jest coś, czego by modlitwa Jego nie zdołała wyjednać mi u Boga Ojca?

— 5 —
Serce Jezusowe, miłością Twoją zapal mnie!

— 6 —
Wspaniałomyślność cechuje odważnego chrześcijanina. Jego odwaga wzrasta wraz ze wzrastającymi trudnościami.

— 7 —
Nie dość jest mieć pokorę w sercu, trzeba nadto, aby całe nasze postępowanie zewnętrzne było nią jakby przepojone.

— 8 —
Dawajmy Bogu, który nam daje, a dajmy zawsze tak, jak On daje – On daje wszystko, dajmy wszystko, On daje na zawsze, dajmy także na zawsze, On daje chętnie, dajmy z całego serca naszego.

— 9 —
Idź do Pana Jezusa z ufnością i miłością, ale nie szukaj tkliwych pociech, one prędko przemijają.

— 10 —
Miłosierdzie Boże jest nieskończone – kiedy może najmniej się spodziewać będziemy, to nam przyśle kogoś z pomocą.

— 11 —
Czuwaj bardzo nad sobą, bo złe skłonności nasze co chwila w nas się budzą i do upadku pociągają – a i nieprzyjaciel duszy nie śpi, tylko czyha, aby do grzechu przywieść.

— 12 —
Oby Pan Jezus wychodzący z grobu i triumfujący nad śmiercią i nad piekłem dał nam łaskę wyjść z grobu grzechów i naszej oziębłości, z różnych niedoskonałości, i zwyciężyć piekło ze wszystkimi pokusami jego.

— 13 —
Im większa słabość, tym więcej uwielbiona będzie miłość Boża.

— 14 —
Ciągłe akty miłości są dla człowieka duchowego tym, czym powietrze i pożywienie dla człowieka naturalnego. Przez nie oddycha, nabiera nowych sił, uzbraja się przeciw słabościom.

— 15 —
Dzięki składajmy Panu, który, aby przyjść do nas zasięga rady tylko u swojej miłości, który chce udzielić swojej wielkości naszej nicości, swojej świętości naszej nędzy, swojej światłości naszym ciemnościom.

— 16 —
Upokarzajcie się w woli waszej, wyniszczając, o ile tylko to będzie od was zależeć, ażeby mogła zapanować wola Boża.

— 17 —
Jezus Chrystus był bardziej dotknięty przez grzech, który obrażał Ojca, niż przez cierpienie, którego doświadczał na sobie.

— 18 —
Głównym zadaniem człowieka jest poznać najpierw cel, do którego został stworzony, a następnie rozpoznać względem siebie zamysł Boży, który ma wypełnić w sobie.

— 19 —
Nie zniechęcać się upadkami, ale zawsze powstawać i na nowo rozpoczynać.

— 20 —
Pan Jezus w Hostii powinien być Centrum, wokół którego wszystko w moim życiu duchowym powinno się toczyć.

— 21 —
Wszystko, co się nam przydarza w Jego świętej służbie, za słodkie i miłe poczytywać powinniśmy.

— 22 —
Nie pytać nigdy, co inni myślą, mówią lub powiedzieli o nas.
— 23 —

Pragnienie gorące przyjęcia Chrystusa Pana ściągnie nam wiele łask. Bóg ma upodobanie w podobnych żarliwych pragnieniach naszego serca, gdy mają tylko chwałę i miłość Jego na celu. On też je hojnie wynagradza.

— 24 —
Opatrzność Boska nas nie opuści, nic się nie dzieje bez woli lub dopuszczenia Bożego.

— 25 —
Umiarkowanie jest niezbędne do wynagrodzenia za grzechy już odpuszczone, do wyzwolenia nas od przedmiotów zmysłowych, a szczególnie od nas samych, aby nas uczynić podobnymi Jezusowi Chrystusowi.

— 26 —
Często odnawiać krótkie akty poddania się woli Bożej i ufności, a także akty miłości Bożej.

— 27 —
Kiedy powstaje uczucie niecierpliwości, zwyciężyć się natychmiast.

— 28 —
Starajcie się czerpać we wspomnieniu Komunii świętej zachęty do nowej gorliwości i wierności.

— 29 —
Święta Katarzyna ze Sieny przebiegała ulice i rynki miast, nauczając i nawracając do Boga serca częstokroć najzatwardzialsze; Ona to więc ma nam służyć za wzór doskonały do naśladowania, którego nigdy z oczu nie powinniśmy tracić.
— 30 —

Pracujcie jedynie dla chwały Pana Jezusa, dla spełnienia Jego woli najświętszej, dla zbawienia dusz Mu drogich.


W górę