Na każdy dzień...

MARZEC

— 1 —
Pan Bóg sam wie najlepiej, co dla nas najlepsze, do zbawienia potrzebne.

— 2 —
Nie traćcie sposobności do zbierania rozmaitych zasług dla nieba.

— 3 —
Korzystajcie z tego czasu zbawienia, gdzie Bogu tyle możecie złożyć dowodów, że Go nad wszystko miłujecie, że niczego dla Niego nie żałujecie i gdy tak wiele możecie uzbierać sobie zasług na żywot wieczny. Prędzej lub później skończy się ta nasza doczesna pielgrzymka, a tam dopiero będziemy doznawać szczęścia niczym nie zakłóconego.

— 4 —
Jezus Chrystus na Ołtarzu to najdoskonalszy dar Boży, to dar Jego nieskończonego Miłosierdzia.

— 5 —
Nie popadajcie w zniechęcenia, ufajcie, że Pan Jezus jest z nami i sił dodawać nam będzie, bylebyśmy dla Niego szczerze pracowali i wiernie Mu służyli.

— 6 —
Teraz czas walki, cierpienia i zasługi, przyjdzie wnet czas wypoczynku, tam już płakać nie będziemy, ani się rozstawać.

— 7 —
Panie, Twojej miłości wszystko poświęcam, abyś Ty żył we mnie i wszystko poświęcił Ojcu Twojemu we mnie.

— 8 —
Dla miłości samego Jezusa chętnie mamy się i przy słabym zdrowiu umartwiać i liczyć na pomoc łaski Pana Jezusa.

— 9 —
Do Komunii świętej przystępować, by wyznać wiarę, nadzieję i miłość ku tej Tajemnicy.

— 10 —
Przyjdzie czas wiecznego spoczynku, tam nam Chrystus każdą łzę w perłę przemieni i napełni nas radością nieskończoną, ale na to trzeba sobie zasłużyć życiem gorliwym i pełnym walki ze słabościami.

— 11 —
Wielki Post– to czas święty, bo czas pokuty i rozmyślania o Męce Pańskiej. Proszę was, abyście istotnie po Bożemu i w duchu pokuty i na cześć cierpiącego Zbawiciela, ofiarowali chętnie wszystkie umartwienia, przykrości, niedostatki, utrudzenia.

— 12 —
Panie, sił wewnętrznych racz przymnożyć, do siebie racz silniej pociągnąć, abym nie opuszczała rąk do pracy.

— 13 —
Starać się zachować jednostajność humoru, mimo rozmaitego usposobienia ducha.

— 14 —
Jezus Chrystus, aby pogodzić nas z Bogiem, musi ciągle na nowo otwierać swe Rany – Jego Krew musi ciągle płynąć.

— 15 —
Panie Jezu, przyjdź do mojej duszy i zacznij ten dzień i wszystkie modlitwy, sprawy i cierpienia we mnie na chwałę Ojca Twojego i Twoją. Bądź przy mnie, ze mną i we mnie.

— 16 —
Nie pragnij być bez krzyża, bo Pan Jezus ani jednej godziny nie był bez cierpienia.

— 17 —
Jezus Chrystus nigdy nie szukał swej własnej chwały, jedyną Jego radością było to, co podobało się Bogu Ojcu.

— 18 —
Żal ogarnia duszę w godzinie śmierci z utraconego czasu, z nieskorzystania ze sposobności do zasług. Pamiętajcie na to ciągle, a wszystkie trudności i cierpienia inaczej wam się wydawać będą, chwytać będziecie każdą sposobność, aby się wypłacać Bogu i zasługiwać na wyższy stopień miłości Jego tu i w wieczności.

— 19 —
Czuwaj nad nami, Święty Józefie, broń nas zawsze od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała i nie odstępuj od nas na chwilę.

— 20 —
Od sposobu odprawiania dziękczynienia zależą owoce Komunii świętej.

— 21 —
Czas Wielkiego Postu to czas łaski i zmiłowania Bożego, zbierajcie sobie jak najwięcej zasług, bo czas szybko mija, a wieczność coraz bardziej się zbliża.

— 22 —
O tyle wam weselsze będzie święto Zmartwychwstania, o ile wierniej i z gorętszą miłością iść będziecie za Jezusem cierpiącymi i krzyż dźwigającym.

— 23 —
Pokusy, niedoskonałości, nawet uchybienia, gdy pochodzą tylko z ułomności i gdy się ich wyrzekamy, nie mogą być powodem, aby się oddalać od Stołu Pańskiego. Znajdziecie w Komunii świętej lekarstwo najskuteczniejsze na wszystkie choroby dusz waszych.

— 24 —
Dusza powinna szukać tylko woli i upodobania Bożego i poświęcić temu wszystko.

— 25 —
Panie, Najświętsza Matka Twoja przyjmowała Cię i witała imieniem całego świata, ale jakby szczególnie imieniem wszystkich dusz niewinnych, świętych z których była najniewinniejszą, najświętszą, a ja Cię witam w imieniu wszystkich biednych dusz grzesznych, witam całym sercem na ten świat zstępującego!

— 26 —
Przyjmować z miłością i poddaniem się wszystkie próby życia, jakiekolwiek by one były.

— 27 —
Kochać Boże Serce Jezusa w zmaganiach, w oschłości, w zamęcie i w cierpieniach tak, jak w spokoju i łagodności; kochać Go, gdy pociąga nas ku temu upodobanie i gdy świat nas prześladuje, kiedy nasze serce jest w ukojeniu i kiedy nasz duch jest powalony i gdy nasze serce nie mówi nic – oto prawdziwe cechy miłości wspaniałomyślnej.

— 28 —
Cierpieć dla sprawiedliwości jest nie tylko zasługą, ale nawet chlubą i rozkoszą dla serca prawego.

— 29 —
Oto teraz czas najdroższy, oto teraz czas sposobny, oto teraz dzień zbawienia.

— 30 —
W spoglądaniu na Pana Jezusa czerpać będziecie światło, siłę i odwagę.

— 31 —
Pociągnij mnie, Jezu, do siebie. Sercu Twojemu polecam siebie, wszystkich i wszystko!


W górę