Na każdy dzień...

GRUDZIEŃ

— 1 —
Wszystko, co Bóg stworzył, odwiecznie ukształtował w sobie, w Jezusie Chrystusie, Swoim Jedynym Synu. Powinniśmy się do Boga upodabniać, kształtując w sobie wszystkie cnoty.

— 2 —
Wiara stawia przed oczy miłość, poświęcenie Boga – Człowieka.

— 3 —
Jezu drogi, zapal w nas wszystkich ogień prawdziwej Twojej miłości, uczyń nas takimi, jakimi nas chcesz mieć.

— 4 —
Wierz w to silnie, że cię Pan Jezus miłuje, i bardzo miłuje – tej miłości odpowiadaj.

— 5 —
Duch ofiary jest tym, czym serce w ciele ludzkim. Bez niego wszystko omdlewa, niknie, a w końcu umiera.

— 6 —
Serce Pana Jezusa to jest Serce naszego najlepszego Ojca, w Nim szukajcie rady, światła, pociechy, pomocy.

— 7 —
Komunia święta codzienna ma być moją siłą.

— 8 —
Jezu najmiłosierniejszy, niech uroczystość Niepokalanej Twej Matki będzie czasem szczerego nawrócenia się mego do Ciebie i do Niej.

— 9 —
Kochajcie Jezusa Pana i nie żałujcie Mu zwycięstw nad sobą, a szczególnie nad miłością własną.

— 10 —
Cierpliwej i wytrwałej pracy potrzeba w życiu duchowym, aby postępować naprzód, ufać wielce w pomoc Pana Jezusa; wszystko powoli pójdzie dobrze duszy pokornej.

— 11 —
Człowiek każdy, stworzony w czasie, był w myśli Bożej odwieczny i odbijający na sobie wzór Jezusa Chrystusa.

— 12 —
Niech was Pan Jezus prowadzi, umacnia, pociesza. Niech wam osładza miłością swoją najświętszą wszystkie przykrości i utrudzenie.

— 13 —
Szukajcie w Komunii świętej siły i odwagi do zwyciężania siebie we wszystkim, do zdania się zupełnego na wolę Bożą.

— 14 —
Pilnuj się we wszystkim, abyś na duszy żadnego uszczerbku nie poniosła.

— 15 —
Nie dopuszczajcie, aby wasza wyobraźnia napełniła się pysznymi i nieużytecznymi pragnieniami naśladowania rzeczy nadzwyczajnych i przedziwnych.

— 16 —
Pokora jest fundamentem wszystkich cnót chrześcijańskich, tak jak pycha jest głównym ich nieprzyjacielem.

— 17 —
Bądźmy wierne Panu Jezusowi, a On sam będzie miał o nas staranie.

— 18 —
Pamiętaj, by służyć Panu Jezusowi z radością, bo tym większą miłość okazujemy, gdy pomimo trudności trwamy w Jego służbie.

— 19 —
Przynoszę Ci, Panie, serce moje biedne i nędzne, lecz pełne miłości.

— 20 —
Komunii świętej nie opuszczaj, bo to siła człowieka.

— 21 —
W pokusach, upadkach, jak z jednej strony powinna powstać skrucha, ból, żeśmy Boga obrazili, tak z drugiej strony powinnyśmy się starać zwrócić do Boga.

— 22 —
Gdzie jest miłość, tam jest dobrze.
— 23 —
Jakże szczęśliwy jest ten, kto wie, gdzie może znaleźć lekarstwo na swoje zło i szuka pocieszenia w Jezusie Chrystusie.

— 24 —
Mój Jezu, jakaż wielka Twoja miłość do ludzi! Opuściłeś tron chwały i zstąpiłeś na ten padół płaczu, aby nas podnieść, uszczęśliwić.

— 25 —
Niech Dzieciątko Boże przyniesie do serc waszych pokój, wesele, które płyną z miłości świętej.

— 26 —
Oddawajmy, ile możemy, cześć Jezusowi, który zapominając o sobie, zstępuje, aby się ofiarować za zbawienie dusz.

— 27 —
Gdyby nie było Tajemnicy Wcielenia Słowa, nie byłoby i Tajemnicy Najświętszego Sakramentu Ołtarza.

— 28 —
Kochajmy jedynie Boga, a wszystkich dla Boga i w Bogu – pragnijmy tylko spełnienia woli Bożej i zbawienia dusz nam drogich.

— 29 —
Niech Bóg będzie za wszystko pochwalony, za wszystkie łaski, które z niepojętej dobroci swojej nam udzielić raczył i ciągle jeszcze udziela, za wszystkie krzyżyki, które podoba się Jego Ojcowskiemu Sercu na nas zesłać.

— 30 —
Dusza powinna oddać Sercu Jezusowemu w Najświętszym Sakramencie życie za życie, ofiarę za ofiarę, śmierć za śmierć. Oto wszystko, co w jej mocy.

— 31 —
Wszystko jak sen przeminie, tylko to pozostanie, co dla Boga uczynimy.

W górę