Ku beatyfikacjiPrzekonanie o świętości danej osoby rodzi opinię świętości, a ta jest podstawą do podjęcia starań o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. W przypadku naszej Matki Założycielki opinia ta dotyczy heroiczności cnót oraz łask i cudów. Opinia o świętości musi mieć trzy charakterystyczne cechy: musi być ciągła, spontaniczna i powszechna.

Ciągła –opinia istnieje już za życia Sługi Bożego, a po śmierci rozszerza się i pogłębia
Spontaniczna –powstała w sposób naturalny pod wpływem Ducha Świętego, bez sztucznej propagandy
Powszechna –przekonanie o świętości obejmuje dużą grupę ludzi.

Popatrzmy zatem, jak kształtowało się przekonanie o świętości Matki Kolumby.