Modlitwy

MODLITWY O ŁASKĘ BEATYFIKACJI SŁUGI BOŻEJ MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ

I

Boże Najświętszy w Trójcy Jedyny, wsław cudami korną Służebnicę Twoją Marię Kolumbę, przyspiesz godzinę Jej beatyfikacji, uczyń Ją orędowniczką dla chwały świętego Kościoła Twojego i ku pomocy naszej Ojczyzny. Błagamy Cię o to przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
O Jezu, w Hostii utajony, wyniszczony dla nas, spojrzyj na nas okiem miłosierdzia Twojego, racz wysłuchać gorących próśb naszych i spraw, aby Kościół ogłosił Błogosławioną Służebnicę Twoją Marię Kolumbę, szczególniejszą czcicielkę Twojego utajenia na naszych ołtarzach.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu ...II

Wszechmogący, Wieczny Boże, Tobie przez ręce Maryi poświęciła siebie Sługa Boża Matka Kolumba, która żyła jedynie dla Jezusa w Eucharystii. Proszę Cię, naucz mnie za Jej wzorem być wrażliwym na działanie Ducha Świętego, stale trwać i postępować w pobożności eucharystycznej i gorącej miłości dla Matki Twego Syna. Wejrzyj na żarliwość Jej oddania się Tobie i udziel mi przez Jej wstawiennictwo łaski..., o którą Cię proszę. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu ...NOWENNA EUCHARYSTYCZNA DZIĘKCZYNNO-BŁAGALNA


Dzień 1.
Jezusowi Panu Utajonemu w Najświętszym Sakramencie, Jego miłości, wszystko na własność oddałam zupełną, przez ręce Najświętszej Panny, aby On Sam już dopełnił i wypełnił wszystkie zamiary Trójcy Najświętszej względem mnie i złożył mnie Jej w ofierze, łącząc ze swoją Ofiarą Najświętszą, którą z Siebie uczynił.
(Matka Kolumba Białecka)

Jezu utajony w Najświętszym Sakramencie, bądź uwielbiony za Twoją eucharystyczną Obecność wśród nas. Proszę, pomóż mi Swą łaską oddać moje życie całkowicie w Twoje ręce.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

– O Jezu mój, utajony w Najświętszym Sakramencie, ja jestem Twoją własnością
– Oczyść i przemień mnie jako własność Swoją.

Dzień 2.
Moj Jezus w Najświętszym Sakramencie taki posłuszny bez granic, a ja czy jestem na każdą chwilę posłuszna woli Bożej objawionej mi przez Kościół, przez regułę (…)? Mój Jezus w Najświętszym Sakramencie taki skupiony, tak wszystkie dusze do skupienia pobudzający – a ja, czy staram się ćwiczyć w tym duchu?
(Matka Kolumba Białecka)

Jezu utajony w Najświętszym Sakramencie, pomóż mi Swoją łaską wzrastać w cnocie posłuszeństwa, tak jak Ty byłeś posłuszny woli Ojca aż do śmierci.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

– O Jezu mój, utajony w Najświętszym Sakramencie, ja jestem Twoją własnością
– Oczyść i przemień mnie jako własność Swoją.

Dzień 3.
O! Jezu Ukochany, w Sakramencie Ołtarza Utajony, błagam Cię (…) uczyń mnie pokorną dla miłości i z miłości ku Tobie, zabij na zawsze pychę we mnie!!!
(Matka Kolumba Białecka)

Jezu utajony w Najświętszym Sakramencie, przemień moje serce na wzór Twojego serca pokornego i cichego i ucz w pokorze przyjmować Twoją Wolę.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

– O Jezu mój, utajony w Najświętszym Sakramencie, ja jestem Twoją własnością
– Oczyść i przemień mnie jako własność Swoją.

Dzień 4.
O Jezu Utajony w Najświętszym Sakramencie, niech te wszystkie kroki moje, które czynię dla spełnienia woli Twojej, zbliżają mnie coraz więcej do Ciebie!
Pozwól mi Jezu, umrzeć z tęsknoty i miłości ku Tobie. Pozwól mi wiecznie kochać Ciebie, Twoją żyć miłością, Twoją własnością być i Twoją Przenajświętszą Wolę chwalić na wieki.
(Matka Kolumba Białecka)Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

– O Jezu mój, utajony w Najświętszym Sakramencie, ja jestem Twoją własnością
– Oczyść i przemień mnie jako własność Swoją.

Dzień 5.
O Jezu Utajony w Najświętszym Sakramencie! Ty wiesz, jak nieraz wyciągam ku Tobie ręce, błagając abyś mnie pociągnął do siebie! Ale ja taka grzeszna – ja nie wartam Ciebie miłować! Oczyść, oczyść mnie wprzód, a potem, jeżeli moja miłość Ci nie ubliży, to spraw, abym Cię ukochała całym sercem, całą duszą i ze wszystkich sił moich!
(Matka Kolumba Białecka)

Jezu utajony w Najświętszym Sakramencie, który wzdychasz za ludzką miłością, przebacz proszę wszystkie moje niewierności, braki miłości Ciebie i bliźniego. Oczyść moje serce i prowadź drogą świętości.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

– O Jezu mój, utajony w Najświętszym Sakramencie, ja jestem Twoją własnością
– Oczyść i przemień mnie jako własność Swoją.

Dzień 6.
Jednym słowem, Pan Jezus w Hostii powinien być moim Centrum, około którego wszystko w moim życiu duchowym powinno się obracać, jako koło swej osi wewnętrznej. Ach tak! Dusza powinna oddać Sercu Jezusowemu w Najświętszym Sakramencie życie za życie, ofiarę za ofiarę, śmierć za śmierć... bo i cóż – niestety, w swojej nędzy może innego ofiarować! Oto wszystko – co w jej mocy...
(Matka Kolumba Białecka)

Jezu utajony w Najświętszym Sakramencie, przyjmij dziękczynienie za dar życia, za sakramenty, za łaskę powołania. Uświęcaj proszę każdą chwilę mojego życia, a gdy czas nadejdzie – udziel łaski dobrej śmierci i oglądania Ciebie w chwale.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

– O Jezu mój, utajony w Najświętszym Sakramencie, ja jestem Twoją własnością
– Oczyść i przemień mnie jako własność Swoją.

Dzień 7.
Budzić się co dzień z rana jakoby do nowego życia , aby takowe co chwila składać w ofierze i zaumierać sobie przez miłość i dla miłości Jezusa Pana w Najświętszym Sakramencie, aby On tylko mógł żyć pełniejszym życiem, aby był mniej obrażany, a więcej pocieszony, czczony i miłowany pośród nas.
(Matka Kolumba Białecka)

Jezu utajony w Najświętszym Sakramencie, przyjmij przeproszenie za wszelkie zgorszenia, niewierności i braki miłości w codziennym życiu, za wyrządzone Tobie zniewagi. Swoją łaską obudź we mnie serce wrażliwe, które pozwoli mi moją wiernością i bezinteresowną służbą wynagradzać Twemu Sercu za wszelkie zło.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

– O Jezu mój, utajony w Najświętszym Sakramencie, ja jestem Twoją własnością
– Oczyść i przemień mnie jako własność Swoją.

Dzień 8.
Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie ciągle modlitwą zajęty, gdy klęczę i modlę się w kaplicy, czegoż nie mam połączyć mojej modlitwy nędznej z Jego wszechmocną modlitwą, czegoż nie mam prosić Pana Jezusa, aby się za mnie pomodlił? Czy jest co, czego by modlitwa Jego nie zdołała wyjednać mi u Boga Ojca!?
O Jezu Drogi w Najświętszym Sakramencie, pomimo wszystkich pokus i podszeptów miłości własnej, Ciebie chcę mieć zawsze na celu i jedynie dla miłości Twojej świętej wszystko czynić i cierpieć!!! W tej intencji wszystko do śmierci Ci ofiaruję.
(Matka Kolumba Białecka)

Jezu utajony w Najświętszym Sakramencie, Tobie powierzam całe moje życie. Proszę, udziel mi łaski modlitwy i coraz głębszego zjednoczenia z Tobą

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

– O Jezu mój, utajony w Najświętszym Sakramencie, ja jestem Twoją własnością
– Oczyść i przemień mnie jako własność Swoją.

Dzień 9.
O Jezu mój drogi! Niech ta nędza moja objawia i wyznaje coraz więcej Twoją wielkość i świętość, a moją nicość i zepsucie, i że żadne stworzenie poza Tobą i bez Ciebie niczym nie jest i nic mieć nie może, ale z Tobą i w Tobie potrafi się przeistoczyć w inną istotę. O! wejrzyj ku mnie, z głębokości nędzy mojej wołam do Ciebie, wyciągam ręce ku Tobie. Spuść na mnie promień łaski Twojej oczyszczającej, daj mi miłość Twoją i przemień mnie jako wiesz , chcesz i możesz!
(Matka Kolumba Białecka)

Jezu utajony w Najświętszym Sakramencie, przemieniaj Swoją łaską moje życie, uczyń mnie narzędziem Twojej miłości i spraw, aby całe moje życie było na Twoją chwałę i ku pożytkowi Kościoła Świętego.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu …

– O Jezu mój, utajony w Najświętszym Sakramencie, ja jestem Twoją własnością
– Oczyść i przemień mnie jako własność Swoją.


Za zgodą władz Zgromadzenia Sióstr św. Dominika
Imprimatur Bp Jan Zając, wik. gen. Kraków, dnia 9 marca 2012 r. Nr 437/201

W górę