Kontakt

Zgromadzenie Sióstr św. Dominika
Al. Kasztanowa 36
30-227 Kraków
tel. 012 425 24 05

e-mail:
domgen@dominikanki.pl

Internet:
www.dominikanki.pl