Skrzynka intencji

W intencjach polecanych naszym modlitwom prosimy Dobrego Boga o potrzebne łaski przez przyczynę naszej Matki Założycielki, Czcigodnej Sługi Bożej Matki Kolumby Białeckiej.
O otrzymanych łaskach prosimy poinformować:

Zgromadzenie Sióstr św. Dominika
Al. Kasztanowa 36
30-227 Kraków
tel. (12) 425 24 05

e-mail:
m.kolumba.dominikanki@gmail.com

Tu możesz wysłać swoją prośbę :)