Tu wszystko się zaczęło...

W dniu 23 sierpnia 2008r. w 170 rocznicę urodzin Matki Kolumby, przedstawicielki wszystkich wspólnot Zgromadzenia stanęły na ziemi, gdzie przyszła na świat Sł. Boża Matka Kolumba Białecka. Na polach jaśniszczańskich, gdzie stał dworek Białeckich, Mszę świętą dziękczynną za życie i dzieło Matki Kolumby sprawował ks. Bp Leon Mały. W modlitwach dziękczynnych wraz z licznie zebranymi kapłanami i Siostrami Dominikankami uczestniczyli wierni z Czortkowa, Brodów a także greko-katoliccy mieszkańcy Jaśniszcz wraz ze swymi duchownymi.

Następnie wszyscy zebrani udali się do Podkamienia. Gromadząc się przed figurą Matki Bożej na placu świątynnym, Siostry złożyły kwiaty jako wyraz wdzięczności za dar życia Matki, ale też za własne powołanie, za to że kiedyś każda z nas usłyszała w sercu Boże wezwanie do podążania śladem Matki Białeckiej oraz stała się zdolna na to wezwanie wielkodusznie odpowiedzieć. Zawierzyłyśmy też Bożej Miłości wszystkie rozsiane po świecie wspólnoty naszego Zgromadzenia, prosząc, by wierne otrzymanemu charyzmatowi były miejscem, gdzie realizuje się Ewangelia.

Następnego dnia pielgrzymka Dominikanek udała się do Kościoła św. Marii Magdaleny we Lwowie, który był niegdyś kościołem parafialnym Sługi Bożej. Tam liturgii eucharystycznej przewodniczył i homilię wygłosił Jego Eminencja Kardynał Marian Jaworski, Metropolita Lwowski.

W górę