Moc modlitwyPotwierdzeniem świętości Matki Kolumby są świadectwa wskazujące, iż wierni, przekonani o jej głębokim zjednoczeniu z Jezusem, zanosili i wciąż zanoszą prośby do Boga przez Jej wstawiennictwo i otrzymują łaski, o jakie prosili.

Różne osoby w formie listów, wspomnień i wpisów do Księgi pamiątkowej dziękują za uzdrowienia fizyczne, duchowe, za łaskę macierzyństwa, pojednanie skłóconych, pomoc w nauce, znalezieniu pracy itp.

„Nowa święta poszła przed tron Baranka błagać Boga za naród uciśniony i za udręczony Kościół Chrystusowy” – te słowa wypowiedział Ks. Bp Łobos na wiadomość o śmierci Matki. Ufna modlitwa może wyprosić cuda, które Pan Bóg zechce zdziałać dzięki wstawiennictwu tej cichej, pokornej służebnicy, by dać ją na wzór dzisiejszemu światu i ukazać jak miłe są Mu dusze, które zapominając o sobie służą innym…