Święty Marcin de Porres

Marcin de Porres. Przyszedł na świat w Limie 9 grudnia 1569 roku. Był nieślubnym dzieckiem Mulatki Anny Valasquez i hiszpańskiego szlachcica Juana de Porres. Początkowo ojciec łożył na jego utrzymanie i wykształcenie, kiedy jednak został gubernatorem Panamy, wyrzekł się syna i jego matki. Marcin od wczesnych lat rozwijał głęboką pobożność, która charakteryzowała się dużą ilością umartwień i postów. Początkowo wstąpił do Trzeciego Zakonu od Pokuty i aby móc lepiej służyć potrzebującym, zaczął uczyć się podstaw medycyny. Decyzję o wstąpieniu do pierwszego zakonu podjął po wizji, w której takie właśnie polecenie otrzymał od Matki Bożej. Swoje kroki skierował do limańskiego klasztoru Różańca Świętego. Bracia widząc, jak wielkimi talentami został obdarzony proponowali mu wstąpienie do pierwszego chóru i przyjęcie święceń kapłańskich. On jednak zdecydował się pozostać współpracownikiem. Jego powołaniem była pomoc chorym, cierpiącym i ubogim. Wśród owoców jego działalności należy wymienić wybudowanie sierocińca dla dzieci ulicy, których z każdym rokiem w Limie przybywało. Cały czas praktykował także umartwienia. Często zdarzało się, że prosił służących przy klasztorze Indian o biczowanie. Swoje pracowite i pokorne życie zakończył 3 listopada 1639 roku. Beatyfikował go papież Grzegorz XVI, 29 października 1837 roku, natomiast do kanonu świętych wprowadził Jan XXIII w roku 1962.

W górę