Święty Jan Macias

Jan Macias urodził się 2 marca 1585 roku w hiszpańskiej miejscowości Estramadura. Już od początku swojego życia przejawiał gorliwość apostolską i pobożność maryjną. Jego ulubioną modlitwą był różaniec. Często zdarzało się, że gromadził wokół siebie rówieśników i nauczał ich tego, o czym opowiadali mu w czasie domowych katechez rodzice. Była to jego ulubiona forma zabawy. Na co dzień zajmował się wypasaniem owiec i właśnie wtedy miewał wizje św. Jana Ewangelisty i Matki Bożej. Zgodnie z ich poleceniem postanowił udać się do Ameryki, by tam głosić Słowo Boże i nawracać Indian. Umiejętności, które nabył w domu rodzinnym przydały się i tutaj. Początkowo bowiem zarabiał na życie pracując u lokalnych hodowców bydła. W 1622 roku w limańskim klasztorze dominikanów, pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny, przywdział habit brata konwersa. Do końca swojego życia praktykował liczne umartwienia. Dodając do nich nieustanną modlitwę i hojnie rozdawaną jałmużnę, pewną drogą kroczył do nieba. Okazji do pełnienia uczynków miłosierdzia nie brakowało, ponieważ do swojej śmierci w dniu 17 września 1645 roku, pełnił w tym klasztorze funkcję furtiana. W poczet błogosławionych został włączony przez papieża Grzegorza XVI w dniu 22 października 1837 roku, natomiast kanonizacji dokonał Paweł VI, 28 września 1975 roku.

W górę