W wielkiej Rodzinie Dominikańskiej


Zgromadzenie nasze należy do wielkiej rodziny zakonnej, założonej przez św. Dominika. Zakon Kaznodziejski "od początku został specjalnie ustanowiony dla głoszenia Słowa Bożego i zbawienia dusz"(Pierwsze Konstytucje Zakonu Kaznodziejskiego. Prolog.) (...) Duch Święty działający zawsze w Kościele pobudził Matkę Kolumbę Białecką do założenia nowej wspólnoty zakonnej. Założycielka wierna otrzymanemu charyzmatowi pragnęła, bo powstające Zgromadzenie działało dla dobra Kościoła przez szerzenie prawdy ewangeliczej.
Konstytucje i Statuty Zgromadzenia Sióstr św. Dominika