Sługa Boża Matka Kolumba Róża Białecka

Założycielka Zgromadzenia Sióstr św. Dominika